Nieuwe vacature beschikbaar
coördinator 't Boerhof

TRIADE-project: samenwerking met diensten voor ouderen met een beperking

Groep Ubuntu x 8K coördineert al enkele jaren een Europees Eramsus+-project rond ouderen met een beperking (TRIADE). Uit dit project volgde praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door HoGent om na te gaan wat noodzakelijke voorwaarden zijn voor de gewenste samenwerking met reguliere diensten. Dit onderzoek is bijna afgerond.


De bedoeling van het Erasmus+-project was om binnen een partnership (met 10 organisaties) van elkaar te leren: hoe kan je intersectoraal ouder wordenden het best mogelijke antwoord geven op hun veranderende zorgvraag? We kijken hierbij uit naar de resultaten van het onderzoek van HoGent.

Tegelijk werden we door de Spaanse Partner uit Valencia uitgenodigd om verder te bouwen op het TRIADE-project. Op 25 en 26 februari organiseerden we met alle Vlaamse partners de Kick Off meeting van het nieuwe TRIADE 2.0 Erasmus project. Praktische afspraken werden gemaakt en de eerste lijnen werden uitgezet. Tegen eind 2021 willen we een online training opzetten om medewerkers binnen onze en binnen aanpalende sectoren handvaten aan te reiken om op een goeie manier met de ‘nieuwe’ doelgroep om te gaan. Tegelijk werken we een ‘psycho-educatie’-pakket uit om met de ouderen zelf aan de slag te gaan: wat betekent het om ouder te worden, welke nieuwe rollen vervullen ze, hoe kunnen ze ‘zelf’ bijdragen tot hun kwaliteit van leven, ...?

Samen met HoGent/EQUAL, woonzorgnetwerk Sint Vincentius Kortrijk en vzw Familiehulp kunnen we mee de inhoud bepalen van deze twee producten. Verder zijn ENSA (een Europees Netwerk van overheden), NARHU (Bulgaarse koepelorganisatie van medewerkers in de zorg), IVASS Valencia (organisatie voor mensen met beperkingen, coördinator van het project) , UPV (universiteit Valencia) en REDVET (Vormingsorganisatie uit Turkije) betrokken. In september worden we in Istanboel verwacht om de inhoud van de vormingen voor te stellen. Wordt vervolgd.

Johan Warnez - manager Kwaliteit, Ontwikkeling en Innovatie


Ander nieuws