Troeven

Groep Ubuntu x 8K inspireert en ondersteunt mensen met een (vermoeden van) beperking, maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en hun omgeving. Mens zijn doe je samen. Iedereen zorgt voor iedereen!

Een warme aanpak

We worden gewaardeerd voor onze warme aanpak en ijveren steeds voor de beste kwaliteit van leven. We verleggen hierdoor de standaard voor kwetsbare mensen en gezinnen. We gaan voor niets minder dan hun eigen gewaardeerde plek in de samenleving.

Via uitgebreide expertise

We worden algmeen erkend voor onze agogische kennis en uitgebreide expertise op vlak van cognitieve training (mediërend agogisch handelen, breinbreker) als onze aanpak rond wellbeing (gentle teaching).

Unieke en creatieve antwoorden

Vanuit een actief luisteren naar kwestbare mensen, gezinnen en hun netwerk zoeken we samen naar unieke en creatieve antwoorden. Echt. Maar dan echt maatwerk.

In verbinding met de buurt

We zoeken naar verbinding met de buurt. We vinden het immers heel normaal dat echt iedereen de kans krijgt om bij te dragen aan een warme en solidaire leefomgeving.

Over sectoren heen

Activiteiten, dienstverlening en werkplekken creëren we én voor mensen met een (vermoeden van) beperking én voor zij die verder van de arbeidsmarkt staan. We zoeken naar kruisbestuiving over sectoren heen.