Nieuwe vacature beschikbaar
coördinator 't Boerhof

Breincafé over niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Samen met az groeninge en CAR Overleie, en i.s.m. het Sig en de NAH Liga, organiseren we een Breincafé over niet-aangeboren hersenletsel (NAH), n.a.v. de Week van de Zorg. Op een informele manier gaan mantelzorgers en professionelen in kleine groepjes in gesprek over verschillende thema’s. 

Op weg naar gepaste hulp, de omvang van de beperking inzien, de gevolgen van een hersenletsel op relaties, egocentrisch karakter na wat er gebeurd is, verminderde initiatiefname, … zijn maar enkele van de thema's die aan bod komen. We voorzien hierbij een kopje koffie en een stukje taart.
Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel kunnen zich ondertussen onder begeleiding uitleven tijdens enkele gezelschapsspelen, of kunnen indien ze dat wensen aansluiten bij het Breincafé.

We sluiten samen af met een drankje in de cafetaria.

Praktisch: vrijdag 15 maart om 14u in Dienstencentrum De Zevenkamer, Peperstraat 141 in 8501 Heule

Inschrijven kan bij Groep Ubuntu x 8K via het nr. 056/64 60 62 of via mail naar loket@groepubuntux8k.be